Leden

Foto’s en presentaties van proeverijen zijn enkel toegankelijk voor de leden van de wijnneus.

De leden moeten zich éénmaal registreren om toegang te krijgen. Gebruik daarvoor het formulier op de log in-pagina.

Huishoudelijk reglement

Tijdens onze activiteiten streven wij naar een ontspannen sfeer,  maar graag hadden wij toch even volgende richtlijnen bepaald:

 • Wij vragen dat er steeds de nodige aandacht wordt gegeven aan gastsprekers, films, besprekingen, enz… En dit zonder dat er storend rumoer ontstaat.
   
 • Het aanvangsuur van een avond-activiteit is doorgaans 19u30 en er wordt gestreefd de activiteit om 23u00 te beëindigen.
 • Bij proeverijen wordt de wijn steeds uitgeschonken door het bestuur of door leden die daartoe verzocht werden door het bestuur.
   
 • Tijdens de activiteiten wordt er niet gerookt. Een pauze tijdens dewelke er buiten kan gerookt worden zal meestal worden voorzien.
   
 • De voertaal tijdens de activiteiten is het Nederlands.

 • Het betaalde inschrijvingsgeld voor een activiteit wordt niet terugbetaald als je, om welke reden dan ook, niet naar deze activiteit kan komen.